Outline - CZECH

INTERBASE - RUKOVĚŤ VÝVOJÁŘE

OBSAH

19 Březen 2000

Toto je první seznam bloků, sekcí a kapitol navržených IBDI. V tuto chvíli jde o mix nápadů z mnoha stran, převážně ovlivněných obsahem připraveným v loňském roce Billem Karwinem, Markusem Kemperem, Ann Harrisonovou, Brettem Bandym, Paulem Beachem a Jenny Li.

Nyní je ten pravý čas, aby jste a náměty na problémové oblasti, které by podle vás měly být zahrnuty. Prosíme vás ale, aby jste nadpis vašeho emaiu ovidili textem "IB-BOOK", pro snadnější roztřídění pošty.

Pokud dostaneme dostatek reakcí aby se vynaložená námaha vyplatila, budou vaše reakce zveřejněny a propojeny s touto stránkou.


ČÁST I POZNEJ SVOU DATABÁZI
SEKCE Tvorba robustních metadat
Téma 1: Promyšlení návrhu
Téma 2: Vytvoření stabilních základů
Téma 3: Návrh pro replikaci databáze
Téma 4: Použití domén a datových typů
Téma 5: Vytvoření dat pro mezinárodní databáze
Téma 6: Vybudování inteligence pomocí omezení a spouštěčů (triggres)
Téma 7: Manipulace s daty pomocí uložených procedur
Téma 8: Kontrola přístupu prostřednictvím práv SQL
Téma 9: Optimalizace přístupu k datům pomocí indexů
Téma 10: Rozšíření serveru použitím uživatelsky definovaných funkcí
Téma 11: Komunikace s klientem: Události a Vyjímky
Téma 12: Import a export textových dat s pomocí externích souborů files
SEKCE Provozní problémy
Téma 1: Optimalizace serveru
Sub-Téma (1a): Windows
Sub-Téma (1b): Linux
Sub-Téma (1c): Solaris
Sub-Téma (1d): **nix
Sub-Téma (1e): Novell Netware
Téma 2: Konfigurace a testování sítě
Sub-Téma (2a): TCP/IP
Sub-Téma (2b): Windows Networking
Sub-Téma (2c): IPX/SPX
Sub-Téma (2d): Smíšené protokoly
Téma 3: Objasnění systémových tabulek InterBase
Téma 4: Zabezpečení serveru
Téma 5: Zašifrování client/server systému
Téma 6: Údržba databáze
Téma 7: Použití Services API
Téma 8: Testování pod zátěží
SEKCE Řešení problémů u klienta a serveru InterBase
Téma 1: Zjištění zdroje problému
Téma 2: Rozbor chybových hlášení
Sub-Téma (2a): Chyby v  interbase.log
Sub-Téma (2b): Chyby z databáze (Události, vyjímky, BDE, IBObjects)
Téma 3: Identifikace instalačních problémů
Téma 4: Identifikace výkonostních problémů
Téma 5: Identifikace problému při havárii a poškození dat
Téma 6: Identifikace chybé zprávy paměti (memory leaks)
Téma 7: Identifikace problémů sítě
SEKCE Distribuce aplikací pracujících nad InterBase
Téma 1: Distribuce & licencování
Téma 2: Instalace & odinstalace
Téma 3: Aktualizace po nainstalování
SEKCE Jak pracuje InterBase
Téma 1: Disková struktura a BLR
Téma: Y-ventil
Téma 3: Manažer zámků
Téma 4: Verzování a multigenerační architektura
Téma 5: Transakce
Téma 6: Classic vs Superserver
Téma 7: Život SQL dotazu
Téma 8: Vnitřnosti aktivní databáze
Téma 9: Co dělá Sweep a Backup

 

ČÁST II TVORBA KLIENTSKÝCH APLIKACÍ
SEKCE Pochopení technologie client/server
SEKCE InterBase API
SEKCE Výběr klientského rozhranní
Téma 1: Delphi, Borland C++ Builder a BDE
Téma 2: Delphi, Borland C++ Builder a Interbase API
Téma 3: Delphi pro Linux
Téma 4: Visual C pro Windows
Téma 5: GNU C pro Linux
Téma 6: IBPerl pro Linux
Téma 7: JDBC a ultratencí klienti
Téma 8: Visual Basic (???)
SEKCE Rozšíření InterBase pomocí vícera vrstev
Téma 1: MIDAS
Téma 2: Visibroker
Téma 3: InterServer a InterClient
Téma 4: dbOvernet
SEKCE Používání transakcí
SEKCE Volání uložených procedur
SEKCE Bezpečná tvorba vícevláknových klientů
SEKCE Použití událostí pro předávání zpráv klientovi
SEKCE Půvabné ošetření chyb
SEKCE Optimalizace dotazů
SEKCE Pochopení InterBase Data Access Components
SEKCE Lokalizace klientských aplikací
SEKCE Tvorba internetových řešení
SEKCE Tvorba aplikací pro replikaci
SEKCE Integrace se světem Open Source
Téma 1: Apache Web Server
Téma 2: Enhydra
Téma 3: HP E-Speak
Téma 3: XML a XSL

 

ČÁST III ŘEŠENÍ REÁLNÝCH PROBLÉMÚ
témata ze seznamu
SEKCE SQL
SEKCE Triky na straně serveru
SEKCE Triky na straně klienta
SEKCE Vylaďování výkonu a rozdělování zátěže
SEKCE Chyby a rychlá řešení (workarounds)
SEKCE Techniky zátěžového testování
SEKCE Oprava poškozených dat
SEKCE Předcházení poškození dat
SEKCE FAQ

 

PART IV DODATEK
SEKCE Práce s daty z jiného DBMS
Téma 1: Import a export dat
Téma 2: Konverze Oracle databází do InterBase
Téma 3: Konverze Microsoft SQL Server databází do InterBase
Téma 4: Konverze XBASE a Paradox databází do InterBase
Téma 5: Pochopení zděděných (legacy) databází
SEKCE Použití CASE nástrojů
SEKCE Techniky návrhu a dokumentování
SEKCE Použití Free nástrojů distribuovaných na CD
SEKCE Naše nejlepší vtipy